نمایش 1–8 از 180 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سنگ کورین آتیستون – کد AT935

  • ویژگی های سنگ کورین آتیستون

   • یکی از ویژگی های اصلی سنگ کورین آتسیتون اجرای طرح بدون درز می باشد.
   • از ویژگی های دیگر سنگ کورین آتیستون تنوع رنگ و طرح در این متریال بی نظیر است.
   • وجود سطح صاف و بدون تخلخل یکی دیگر از ویژگی های سنگ کورین آتیستون است.
   • سنگ کورین آتیستون ضد آب و ضد قارچ و آنتی باکتریال است.
   • سنگ کورین آتیستون قابلیت خمکاری و ایجاد اشکال منحنی را دارا می باشد.
   • قابلییت تعمیر و ترمیم یکی دیگر از ویژگی های سنگ کورین آتیستون است.
   • خط و خش ایجاد شده بر روی سنگ کورین آتیستون با پولیش قابل ترمیم است.
   • سنگ کورین آتیستون دارای دوام و طول عمر بالا می باشد.
   • سنگ کورین آتیستون در برابر دما مقاوم است.

سنگ کورین آتیستون – کد AT955

  • ویژگی های سنگ کورین آتیستون

   • یکی از ویژگی های اصلی سنگ کورین آتسیتون اجرای طرح بدون درز می باشد.
   • از ویژگی های دیگر سنگ کورین آتیستون تنوع رنگ و طرح در این متریال بی نظیر است.
   • وجود سطح صاف و بدون تخلخل یکی دیگر از ویژگی های سنگ کورین آتیستون است.
   • سنگ کورین آتیستون ضد آب و ضد قارچ و آنتی باکتریال است.
   • سنگ کورین آتیستون قابلیت خمکاری و ایجاد اشکال منحنی را دارا می باشد.
   • قابلییت تعمیر و ترمیم یکی دیگر از ویژگی های سنگ کورین آتیستون است.
   • خط و خش ایجاد شده بر روی سنگ کورین آتیستون با پولیش قابل ترمیم است.
   • سنگ کورین آتیستون دارای دوام و طول عمر بالا می باشد.
   • سنگ کورین آتیستون در برابر دما مقاوم است.

سنگ کورین آتیستون – کد AT520

  • ویژگی های سنگ کورین آتیستون

   • یکی از ویژگی های اصلی سنگ کورین آتسیتون اجرای طرح بدون درز می باشد.
   • از ویژگی های دیگر سنگ کورین آتیستون تنوع رنگ و طرح در این متریال بی نظیر است.
   • وجود سطح صاف و بدون تخلخل یکی دیگر از ویژگی های سنگ کورین آتیستون است.
   • سنگ کورین آتیستون ضد آب و ضد قارچ و آنتی باکتریال است.
   • سنگ کورین آتیستون قابلیت خمکاری و ایجاد اشکال منحنی را دارا می باشد.
   • قابلییت تعمیر و ترمیم یکی دیگر از ویژگی های سنگ کورین آتیستون است.
   • خط و خش ایجاد شده بر روی سنگ کورین آتیستون با پولیش قابل ترمیم است.
   • سنگ کورین آتیستون دارای دوام و طول عمر بالا می باشد.
   • سنگ کورین آتیستون در برابر دما مقاوم است.

سنگ کورین آتیستون – کد AT810

  • ویژگی های سنگ کورین آتیستون

   • یکی از ویژگی های اصلی سنگ کورین آتسیتون اجرای طرح بدون درز می باشد.
   • از ویژگی های دیگر سنگ کورین آتیستون تنوع رنگ و طرح در این متریال بی نظیر است.
   • وجود سطح صاف و بدون تخلخل یکی دیگر از ویژگی های سنگ کورین آتیستون است.
   • سنگ کورین آتیستون ضد آب و ضد قارچ و آنتی باکتریال است.
   • سنگ کورین آتیستون قابلیت خمکاری و ایجاد اشکال منحنی را دارا می باشد.
   • قابلییت تعمیر و ترمیم یکی دیگر از ویژگی های سنگ کورین آتیستون است.
   • خط و خش ایجاد شده بر روی سنگ کورین آتیستون با پولیش قابل ترمیم است.
   • سنگ کورین آتیستون دارای دوام و طول عمر بالا می باشد.
   • سنگ کورین آتیستون در برابر دما مقاوم است.

سنگ کورین آتیستون – کد AT825

  • ویژگی های سنگ کورین آتیستون

   • یکی از ویژگی های اصلی سنگ کورین آتسیتون اجرای طرح بدون درز می باشد.
   • از ویژگی های دیگر سنگ کورین آتیستون تنوع رنگ و طرح در این متریال بی نظیر است.
   • وجود سطح صاف و بدون تخلخل یکی دیگر از ویژگی های سنگ کورین آتیستون است.
   • سنگ کورین آتیستون ضد آب و ضد قارچ و آنتی باکتریال است.
   • سنگ کورین آتیستون قابلیت خمکاری و ایجاد اشکال منحنی را دارا می باشد.
   • قابلییت تعمیر و ترمیم یکی دیگر از ویژگی های سنگ کورین آتیستون است.
   • خط و خش ایجاد شده بر روی سنگ کورین آتیستون با پولیش قابل ترمیم است.
   • سنگ کورین آتیستون دارای دوام و طول عمر بالا می باشد.
   • سنگ کورین آتیستون در برابر دما مقاوم است.

سنگ کورین آتیستون – کد AT925

  • ویژگی های سنگ کورین آتیستون

   • یکی از ویژگی های اصلی سنگ کورین آتسیتون اجرای طرح بدون درز می باشد.
   • از ویژگی های دیگر سنگ کورین آتیستون تنوع رنگ و طرح در این متریال بی نظیر است.
   • وجود سطح صاف و بدون تخلخل یکی دیگر از ویژگی های سنگ کورین آتیستون است.
   • سنگ کورین آتیستون ضد آب و ضد قارچ و آنتی باکتریال است.
   • سنگ کورین آتیستون قابلیت خمکاری و ایجاد اشکال منحنی را دارا می باشد.
   • قابلییت تعمیر و ترمیم یکی دیگر از ویژگی های سنگ کورین آتیستون است.
   • خط و خش ایجاد شده بر روی سنگ کورین آتیستون با پولیش قابل ترمیم است.
   • سنگ کورین آتیستون دارای دوام و طول عمر بالا می باشد.
   • سنگ کورین آتیستون در برابر دما مقاوم است.

سنگ کورین آتیستون – کد AT926

  • ویژگی های سنگ کورین آتیستون

   • یکی از ویژگی های اصلی سنگ کورین آتسیتون اجرای طرح بدون درز می باشد.
   • از ویژگی های دیگر سنگ کورین آتیستون تنوع رنگ و طرح در این متریال بی نظیر است.
   • وجود سطح صاف و بدون تخلخل یکی دیگر از ویژگی های سنگ کورین آتیستون است.
   • سنگ کورین آتیستون ضد آب و ضد قارچ و آنتی باکتریال است.
   • سنگ کورین آتیستون قابلیت خمکاری و ایجاد اشکال منحنی را دارا می باشد.
   • قابلییت تعمیر و ترمیم یکی دیگر از ویژگی های سنگ کورین آتیستون است.
   • خط و خش ایجاد شده بر روی سنگ کورین آتیستون با پولیش قابل ترمیم است.
   • سنگ کورین آتیستون دارای دوام و طول عمر بالا می باشد.
   • سنگ کورین آتیستون در برابر دما مقاوم است.

سنگ کورین آتیستون – کد AT380

  • ویژگی های سنگ کورین آتیستون

   • یکی از ویژگی های اصلی سنگ کورین آتسیتون اجرای طرح بدون درز می باشد.
   • از ویژگی های دیگر سنگ کورین آتیستون تنوع رنگ و طرح در این متریال بی نظیر است.
   • وجود سطح صاف و بدون تخلخل یکی دیگر از ویژگی های سنگ کورین آتیستون است.
   • سنگ کورین آتیستون ضد آب و ضد قارچ و آنتی باکتریال است.
   • سنگ کورین آتیستون قابلیت خمکاری و ایجاد اشکال منحنی را دارا می باشد.
   • قابلییت تعمیر و ترمیم یکی دیگر از ویژگی های سنگ کورین آتیستون است.
   • خط و خش ایجاد شده بر روی سنگ کورین آتیستون با پولیش قابل ترمیم است.
   • سنگ کورین آتیستون دارای دوام و طول عمر بالا می باشد.
   • سنگ کورین آتیستون در برابر دما مقاوم است.