نمایش 1–8 از 90 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سنگ کورین اسکیمار – کد mh084

  • ویژگی های سنگ کورین اسکیمار

   • یکی از ویژگی های بارز سنگ کورین اسکیمار بافت و رنگ طبیعی و زیبای این متریال است.
   • فرآیند ساخت سنگ کورین اسکیمار باعث شده که این سنگ مصنوعی با طبیعت و محیط زیست سازگار باشد.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای دوام و مقاومت بالا است.
   • سنگ کورین اسکیمار در برابر خط و خش و سایش مقاوم است.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای سطحی صاف و بدون تخلخل است برای همین این سنگ ضد قارچ بوده و آنتی باکتریال است.
   • سنگ کورین اسکیمار قابل باسازی و تعمیر است و در صورت ایجاد خط و خش با اسکاچ بریته قابل تعمیر است.
   • مقاومت سنگ کورین اسکیمار در برابر حرارت و شکل پذیری آن باعث شده که این سنگ زیبا طی فرایند ترموفرمینگ در کار های هنری و تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
   • سنگ کورین اسکیمار حرارت تا 100 درجه را تحمل میکند.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای طول عمر بالا بوده و می توان برای چندین سال بدون اینکه ظاهر زیبای خود را از دست بدهد مورد استفاده قرار گیرد.

سنگ کورین اسکیمار – کد mg088

  • ویژگی های سنگ کورین اسکیمار

   • یکی از ویژگی های بارز سنگ کورین اسکیمار بافت و رنگ طبیعی و زیبای این متریال است.
   • فرآیند ساخت سنگ کورین اسکیمار باعث شده که این سنگ مصنوعی با طبیعت و محیط زیست سازگار باشد.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای دوام و مقاومت بالا است.
   • سنگ کورین اسکیمار در برابر خط و خش و سایش مقاوم است.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای سطحی صاف و بدون تخلخل است برای همین این سنگ ضد قارچ بوده و آنتی باکتریال است.
   • سنگ کورین اسکیمار قابل باسازی و تعمیر است و در صورت ایجاد خط و خش با اسکاچ بریته قابل تعمیر است.
   • مقاومت سنگ کورین اسکیمار در برابر حرارت و شکل پذیری آن باعث شده که این سنگ زیبا طی فرایند ترموفرمینگ در کار های هنری و تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
   • سنگ کورین اسکیمار حرارت تا 100 درجه را تحمل میکند.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای طول عمر بالا بوده و می توان برای چندین سال بدون اینکه ظاهر زیبای خود را از دست بدهد مورد استفاده قرار گیرد.

سنگ کورین اسکیمار – کد mw087

  • ویژگی های سنگ کورین اسکیمار

   • یکی از ویژگی های بارز سنگ کورین اسکیمار بافت و رنگ طبیعی و زیبای این متریال است.
   • فرآیند ساخت سنگ کورین اسکیمار باعث شده که این سنگ مصنوعی با طبیعت و محیط زیست سازگار باشد.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای دوام و مقاومت بالا است.
   • سنگ کورین اسکیمار در برابر خط و خش و سایش مقاوم است.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای سطحی صاف و بدون تخلخل است برای همین این سنگ ضد قارچ بوده و آنتی باکتریال است.
   • سنگ کورین اسکیمار قابل باسازی و تعمیر است و در صورت ایجاد خط و خش با اسکاچ بریته قابل تعمیر است.
   • مقاومت سنگ کورین اسکیمار در برابر حرارت و شکل پذیری آن باعث شده که این سنگ زیبا طی فرایند ترموفرمینگ در کار های هنری و تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
   • سنگ کورین اسکیمار حرارت تا 100 درجه را تحمل میکند.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای طول عمر بالا بوده و می توان برای چندین سال بدون اینکه ظاهر زیبای خود را از دست بدهد مورد استفاده قرار گیرد.

سنگ کورین اسکیمار – کد ml086

  • ویژگی های سنگ کورین اسکیمار

   • یکی از ویژگی های بارز سنگ کورین اسکیمار بافت و رنگ طبیعی و زیبای این متریال است.
   • فرآیند ساخت سنگ کورین اسکیمار باعث شده که این سنگ مصنوعی با طبیعت و محیط زیست سازگار باشد.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای دوام و مقاومت بالا است.
   • سنگ کورین اسکیمار در برابر خط و خش و سایش مقاوم است.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای سطحی صاف و بدون تخلخل است برای همین این سنگ ضد قارچ بوده و آنتی باکتریال است.
   • سنگ کورین اسکیمار قابل باسازی و تعمیر است و در صورت ایجاد خط و خش با اسکاچ بریته قابل تعمیر است.
   • مقاومت سنگ کورین اسکیمار در برابر حرارت و شکل پذیری آن باعث شده که این سنگ زیبا طی فرایند ترموفرمینگ در کار های هنری و تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
   • سنگ کورین اسکیمار حرارت تا 100 درجه را تحمل میکند.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای طول عمر بالا بوده و می توان برای چندین سال بدون اینکه ظاهر زیبای خود را از دست بدهد مورد استفاده قرار گیرد.

سنگ کورین اسکیمار – کد mc085

  • ویژگی های سنگ کورین اسکیمار

   • یکی از ویژگی های بارز سنگ کورین اسکیمار بافت و رنگ طبیعی و زیبای این متریال است.
   • فرآیند ساخت سنگ کورین اسکیمار باعث شده که این سنگ مصنوعی با طبیعت و محیط زیست سازگار باشد.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای دوام و مقاومت بالا است.
   • سنگ کورین اسکیمار در برابر خط و خش و سایش مقاوم است.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای سطحی صاف و بدون تخلخل است برای همین این سنگ ضد قارچ بوده و آنتی باکتریال است.
   • سنگ کورین اسکیمار قابل باسازی و تعمیر است و در صورت ایجاد خط و خش با اسکاچ بریته قابل تعمیر است.
   • مقاومت سنگ کورین اسکیمار در برابر حرارت و شکل پذیری آن باعث شده که این سنگ زیبا طی فرایند ترموفرمینگ در کار های هنری و تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
   • سنگ کورین اسکیمار حرارت تا 100 درجه را تحمل میکند.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای طول عمر بالا بوده و می توان برای چندین سال بدون اینکه ظاهر زیبای خود را از دست بدهد مورد استفاده قرار گیرد.

سنگ کورین اسکیمار – کد mb083

  • ویژگی های سنگ کورین اسکیمار

   • یکی از ویژگی های بارز سنگ کورین اسکیمار بافت و رنگ طبیعی و زیبای این متریال است.
   • فرآیند ساخت سنگ کورین اسکیمار باعث شده که این سنگ مصنوعی با طبیعت و محیط زیست سازگار باشد.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای دوام و مقاومت بالا است.
   • سنگ کورین اسکیمار در برابر خط و خش و سایش مقاوم است.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای سطحی صاف و بدون تخلخل است برای همین این سنگ ضد قارچ بوده و آنتی باکتریال است.
   • سنگ کورین اسکیمار قابل باسازی و تعمیر است و در صورت ایجاد خط و خش با اسکاچ بریته قابل تعمیر است.
   • مقاومت سنگ کورین اسکیمار در برابر حرارت و شکل پذیری آن باعث شده که این سنگ زیبا طی فرایند ترموفرمینگ در کار های هنری و تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
   • سنگ کورین اسکیمار حرارت تا 100 درجه را تحمل میکند.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای طول عمر بالا بوده و می توان برای چندین سال بدون اینکه ظاهر زیبای خود را از دست بدهد مورد استفاده قرار گیرد.

سنگ کورین اسکیمار – کد mm082

  • ویژگی های سنگ کورین اسکیمار

   • یکی از ویژگی های بارز سنگ کورین اسکیمار بافت و رنگ طبیعی و زیبای این متریال است.
   • فرآیند ساخت سنگ کورین اسکیمار باعث شده که این سنگ مصنوعی با طبیعت و محیط زیست سازگار باشد.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای دوام و مقاومت بالا است.
   • سنگ کورین اسکیمار در برابر خط و خش و سایش مقاوم است.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای سطحی صاف و بدون تخلخل است برای همین این سنگ ضد قارچ بوده و آنتی باکتریال است.
   • سنگ کورین اسکیمار قابل باسازی و تعمیر است و در صورت ایجاد خط و خش با اسکاچ بریته قابل تعمیر است.
   • مقاومت سنگ کورین اسکیمار در برابر حرارت و شکل پذیری آن باعث شده که این سنگ زیبا طی فرایند ترموفرمینگ در کار های هنری و تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
   • سنگ کورین اسکیمار حرارت تا 100 درجه را تحمل میکند.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای طول عمر بالا بوده و می توان برای چندین سال بدون اینکه ظاهر زیبای خود را از دست بدهد مورد استفاده قرار گیرد.

سنگ کورین اسکیمار – کد mp081

  • ویژگی های سنگ کورین اسکیمار

   • یکی از ویژگی های بارز سنگ کورین اسکیمار بافت و رنگ طبیعی و زیبای این متریال است.
   • فرآیند ساخت سنگ کورین اسکیمار باعث شده که این سنگ مصنوعی با طبیعت و محیط زیست سازگار باشد.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای دوام و مقاومت بالا است.
   • سنگ کورین اسکیمار در برابر خط و خش و سایش مقاوم است.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای سطحی صاف و بدون تخلخل است برای همین این سنگ ضد قارچ بوده و آنتی باکتریال است.
   • سنگ کورین اسکیمار قابل باسازی و تعمیر است و در صورت ایجاد خط و خش با اسکاچ بریته قابل تعمیر است.
   • مقاومت سنگ کورین اسکیمار در برابر حرارت و شکل پذیری آن باعث شده که این سنگ زیبا طی فرایند ترموفرمینگ در کار های هنری و تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
   • سنگ کورین اسکیمار حرارت تا 100 درجه را تحمل میکند.
   • سنگ کورین اسکیمار دارای طول عمر بالا بوده و می توان برای چندین سال بدون اینکه ظاهر زیبای خود را از دست بدهد مورد استفاده قرار گیرد.