نمایش 1–8 از 101 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سنگ کورین سامسونگ استارون – کد Pharos

  • ویژگی های سنگ کورین سامسونگ

   • سنگ کورین سامسونگ دارای سطح بدون تخلخل است برای همین خاصیت ضد آب و ضد لک و ضد جرم و آنتی باکتریال دارد.
   • از ویژگی های سنگ کورین سامسونگ سطح یکپارچه آن است و در محل اتصال هیچ درزی مشاهده نمی شود.
   • سنگ کورین سامسونگ در برابر حرارت و ضربه مقاوم است.
   • سنگ کورین سامسونگ قابل تعمیر و ترمیم است.
   • سنگ کورین سامسونگ دارای طرح ها و رنگ های طبیعی و زیبا است.
   • سنگ کورین سامسونگ در برابر مواد شیمیایی و اسیدی مقاوم است.
   • یکی از ویژگی های مهم سنگ کورین سامسونگ قابلیت برشکاری، خمکاری و فرم پذیری این متریال با ارزش است.
   • سنگ کورین سامسونگ قابلیت طراحی و استفاده در هر مکانی را دارد.
   • سنگ کورین سامسونگ بعد از ایجاد خط و خش با پولیش دوباره مثل روز اول می شود و قابل تعمیر است.

سنگ کورین سامسونگ استارون – کد Ultra Bright

  • ویژگی های سنگ کورین سامسونگ

   • سنگ کورین سامسونگ دارای سطح بدون تخلخل است برای همین خاصیت ضد آب و ضد لک و ضد جرم و آنتی باکتریال دارد.
   • از ویژگی های سنگ کورین سامسونگ سطح یکپارچه آن است و در محل اتصال هیچ درزی مشاهده نمی شود.
   • سنگ کورین سامسونگ در برابر حرارت و ضربه مقاوم است.
   • سنگ کورین سامسونگ قابل تعمیر و ترمیم است.
   • سنگ کورین سامسونگ دارای طرح ها و رنگ های طبیعی و زیبا است.
   • سنگ کورین سامسونگ در برابر مواد شیمیایی و اسیدی مقاوم است.
   • یکی از ویژگی های مهم سنگ کورین سامسونگ قابلیت برشکاری، خمکاری و فرم پذیری این متریال با ارزش است.
   • سنگ کورین سامسونگ قابلیت طراحی و استفاده در هر مکانی را دارد.
   • سنگ کورین سامسونگ بعد از ایجاد خط و خش با پولیش دوباره مثل روز اول می شود و قابل تعمیر است.

سنگ کورین سامسونگ استارون – کد Limpio

  • ویژگی های سنگ کورین سامسونگ

   • سنگ کورین سامسونگ دارای سطح بدون تخلخل است برای همین خاصیت ضد آب و ضد لک و ضد جرم و آنتی باکتریال دارد.
   • از ویژگی های سنگ کورین سامسونگ سطح یکپارچه آن است و در محل اتصال هیچ درزی مشاهده نمی شود.
   • سنگ کورین سامسونگ در برابر حرارت و ضربه مقاوم است.
   • سنگ کورین سامسونگ قابل تعمیر و ترمیم است.
   • سنگ کورین سامسونگ دارای طرح ها و رنگ های طبیعی و زیبا است.
   • سنگ کورین سامسونگ در برابر مواد شیمیایی و اسیدی مقاوم است.
   • یکی از ویژگی های مهم سنگ کورین سامسونگ قابلیت برشکاری، خمکاری و فرم پذیری این متریال با ارزش است.
   • سنگ کورین سامسونگ قابلیت طراحی و استفاده در هر مکانی را دارد.
   • سنگ کورین سامسونگ بعد از ایجاد خط و خش با پولیش دوباره مثل روز اول می شود و قابل تعمیر است.

سنگ کورین سامسونگ استارون – کد Terrazzo Como

  • ویژگی های سنگ کورین سامسونگ

   • سنگ کورین سامسونگ دارای سطح بدون تخلخل است برای همین خاصیت ضد آب و ضد لک و ضد جرم و آنتی باکتریال دارد.
   • از ویژگی های سنگ کورین سامسونگ سطح یکپارچه آن است و در محل اتصال هیچ درزی مشاهده نمی شود.
   • سنگ کورین سامسونگ در برابر حرارت و ضربه مقاوم است.
   • سنگ کورین سامسونگ قابل تعمیر و ترمیم است.
   • سنگ کورین سامسونگ دارای طرح ها و رنگ های طبیعی و زیبا است.
   • سنگ کورین سامسونگ در برابر مواد شیمیایی و اسیدی مقاوم است.
   • یکی از ویژگی های مهم سنگ کورین سامسونگ قابلیت برشکاری، خمکاری و فرم پذیری این متریال با ارزش است.
   • سنگ کورین سامسونگ قابلیت طراحی و استفاده در هر مکانی را دارد.
   • سنگ کورین سامسونگ بعد از ایجاد خط و خش با پولیش دوباره مثل روز اول می شود و قابل تعمیر است.

سنگ کورین سامسونگ استارون – کد Radiance(Shimmer)

  • ویژگی های سنگ کورین سامسونگ

   • سنگ کورین سامسونگ دارای سطح بدون تخلخل است برای همین خاصیت ضد آب و ضد لک و ضد جرم و آنتی باکتریال دارد.
   • از ویژگی های سنگ کورین سامسونگ سطح یکپارچه آن است و در محل اتصال هیچ درزی مشاهده نمی شود.
   • سنگ کورین سامسونگ در برابر حرارت و ضربه مقاوم است.
   • سنگ کورین سامسونگ قابل تعمیر و ترمیم است.
   • سنگ کورین سامسونگ دارای طرح ها و رنگ های طبیعی و زیبا است.
   • سنگ کورین سامسونگ در برابر مواد شیمیایی و اسیدی مقاوم است.
   • یکی از ویژگی های مهم سنگ کورین سامسونگ قابلیت برشکاری، خمکاری و فرم پذیری این متریال با ارزش است.
   • سنگ کورین سامسونگ قابلیت طراحی و استفاده در هر مکانی را دارد.
   • سنگ کورین سامسونگ بعد از ایجاد خط و خش با پولیش دوباره مثل روز اول می شود و قابل تعمیر است.

سنگ کورین سامسونگ استارون – کد Coffee Bean

  • ویژگی های سنگ کورین سامسونگ

   • سنگ کورین سامسونگ دارای سطح بدون تخلخل است برای همین خاصیت ضد آب و ضد لک و ضد جرم و آنتی باکتریال دارد.
   • از ویژگی های سنگ کورین سامسونگ سطح یکپارچه آن است و در محل اتصال هیچ درزی مشاهده نمی شود.
   • سنگ کورین سامسونگ در برابر حرارت و ضربه مقاوم است.
   • سنگ کورین سامسونگ قابل تعمیر و ترمیم است.
   • سنگ کورین سامسونگ دارای طرح ها و رنگ های طبیعی و زیبا است.
   • سنگ کورین سامسونگ در برابر مواد شیمیایی و اسیدی مقاوم است.
   • یکی از ویژگی های مهم سنگ کورین سامسونگ قابلیت برشکاری، خمکاری و فرم پذیری این متریال با ارزش است.
   • سنگ کورین سامسونگ قابلیت طراحی و استفاده در هر مکانی را دارد.
   • سنگ کورین سامسونگ بعد از ایجاد خط و خش با پولیش دوباره مثل روز اول می شود و قابل تعمیر است.

سنگ کورین سامسونگ استارون – کد Shell

  • ویژگی های سنگ کورین سامسونگ

   • سنگ کورین سامسونگ دارای سطح بدون تخلخل است برای همین خاصیت ضد آب و ضد لک و ضد جرم و آنتی باکتریال دارد.
   • از ویژگی های سنگ کورین سامسونگ سطح یکپارچه آن است و در محل اتصال هیچ درزی مشاهده نمی شود.
   • سنگ کورین سامسونگ در برابر حرارت و ضربه مقاوم است.
   • سنگ کورین سامسونگ قابل تعمیر و ترمیم است.
   • سنگ کورین سامسونگ دارای طرح ها و رنگ های طبیعی و زیبا است.
   • سنگ کورین سامسونگ در برابر مواد شیمیایی و اسیدی مقاوم است.
   • یکی از ویژگی های مهم سنگ کورین سامسونگ قابلیت برشکاری، خمکاری و فرم پذیری این متریال با ارزش است.
   • سنگ کورین سامسونگ قابلیت طراحی و استفاده در هر مکانی را دارد.
   • سنگ کورین سامسونگ بعد از ایجاد خط و خش با پولیش دوباره مثل روز اول می شود و قابل تعمیر است.

سنگ کورین سامسونگ استارون – کد Mystic

  • ویژگی های سنگ کورین سامسونگ

   • سنگ کورین سامسونگ دارای سطح بدون تخلخل است برای همین خاصیت ضد آب و ضد لک و ضد جرم و آنتی باکتریال دارد.
   • از ویژگی های سنگ کورین سامسونگ سطح یکپارچه آن است و در محل اتصال هیچ درزی مشاهده نمی شود.
   • سنگ کورین سامسونگ در برابر حرارت و ضربه مقاوم است.
   • سنگ کورین سامسونگ قابل تعمیر و ترمیم است.
   • سنگ کورین سامسونگ دارای طرح ها و رنگ های طبیعی و زیبا است.
   • سنگ کورین سامسونگ در برابر مواد شیمیایی و اسیدی مقاوم است.
   • یکی از ویژگی های مهم سنگ کورین سامسونگ قابلیت برشکاری، خمکاری و فرم پذیری این متریال با ارزش است.
   • سنگ کورین سامسونگ قابلیت طراحی و استفاده در هر مکانی را دارد.
   • سنگ کورین سامسونگ بعد از ایجاد خط و خش با پولیش دوباره مثل روز اول می شود و قابل تعمیر است.